Продукти

Продукти

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОП1» (далі – ТОВ «ФК «ТОП1», або Фінансова Компанія) повідомляє споживача про основні умови та можливі наслідки користування кредитним продуктом «ТОП Перший».

ОСНОВНІ УМОВИ КП «ТОП Перший»

Кредитний продукт «ТОП Перший» надається Фінансовою Компанією виключно фізичним особам, громадянам України, які подають заявку на кредит вперше.

Мінімальна сума кредиту становить 500 грн. 00 коп., а максимальна – 15 000 грн. 00 коп.

Строк кредитування складає від 1 до 14 календарних днів.

Процентна ставка становить 0,20 % від суми кредиту, нараховується щоденно згідно умов договору позики.

Комісія за використання складає 1,8 % від суми позики щоденно. Комісія за видачу не стягується.

У Фінансовій Компанії відсутні додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб.


 

ДОГОВІР ПОЗИКИ ПЕРЕДБАЧАЄ

 • Укладення та підписання договору онлайн за допомогою електронного підпису у вигляді одноразового ідентифікатора.

 • Право споживача на відмову від договору у строк до 14 календарних днів від дати укладення договору.

 • Право споживача на пролонгацію договору, реструктуризацію заборгованості та відмови від списання коштів.

УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку споживач зобов’язаний повернути суму отриманих коштів та нарахованих процентів за користування коштами відповідно до кількості днів користування.

Про намір відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, споживач повідомляє Фінансову Компанію у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, розірвання чи припинення договору про споживчий кредит, споживач зобов’язаний повернути Компанії грошові кошти, одержані згідно з електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором позики.

Наслідком таких дій (після виконання споживачем зобов’язання повернути суму отриманої позики та нарахованих процентів за користування позикою) є припинення зобов’язань сторін за договором.

 

УМОВИ ПРОЛОНГАЦІЇ СТРОКУ КРЕДИТУВАННЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

Споживач має право звернутися до Фінансової Компанії з заявою про продовження строку дії (пролонгація) користування позикою. Заява про пролонгацію подається через Особистий кабінет позичальника до 5 (п’ятого) дня прострочення. Пролонгація доступна на 10/20/30 днів. Для оформлення пролонгації споживач зобов'язаний сплатити комісію, відповідно до обраного строку пролонгації:
10 днів - 5 % від тіла ( мінімум 50 грн);
20 днів - 8 % від тіла ( мінімум 50 грн);
30 днів - 10 % від тіла ( мінімум 50 грн).

Для реструктуризації заборгованості Споживач має право звернутись з відповідним запитом письмово або за допомогою засобів зв’язку до Компанії для визначення умов повернення позики. У цьому разі споживач зобов’язаний надати на розгляд Компанії умови реструктуризації (суми та строки платежів), на яких споживач готовий сплатити заборгованість. Комісія за оформлення послуги реструктуризації, визначається в залежності від кількості платежів, а саме:
1-2 платежі - 4 % від тіла ( мінімум 150 грн);
3 платежі - 6 % від тіла (мінімум 200 грн);
4 платежі - 8 % від тіла ( мінімум 300 грн);
5-6 платежів - 10 % від тіла ( мінімум 400 грн).

Фінансова Компанія може відмовити споживачу в оформленні пролонгації чи реструктуризації заборгованості без зазначення причин.

Продовження строку кредитування або реструктуризації заборгованості у разі прийняття позитивного рішення Компанією здійснюється шляхом оформлення відповідної додаткової угоди, яка генерується в Особистому кабінеті позичальника на вебсайті Компанії.

 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМОКОДІВ

 

У випадку оформлення договору позики Споживачем на лояльних умовах таких як, здійснення нарахувань передбачених договором зі знижкою за промокодом, або згідно інших акційних пропозицій/програм лояльності, при допущенні прострочення Споживачем сплати будь-якого з платежів за графіком платежів до укладеного із Фінансовою Компанією договору, застосована знижка скасовується, а загальна сума заборгованості Споживача перераховується без врахування промокоду (знижки) за весь строк кредитування.

Докладніше з умовами користування знижкою можна ознайомитись у Правилах використання промокодів, які розміщено на вебсайті Фінансової Компанії у розділі «Документи».

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Фінансова Компанія запевняє, що забезпечує належний захист персональних даних кожного споживача та здійснює їх обробку виключно на законних підставах відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів визначені Положенням про обробку та захист персональних даних та Політикою конфіденційності, які розміщено на вебсайті Компанії, у розділі «Документи».

Реєструючись на сайті Компанії або у мобільному додатку та проставляючи відмітку у відповідному полі «Даю згоду на обробку персональних даних» та ознайомлюючись із документом – «Повідомлення щодо обробки персональних даних» споживач надає згоду на обробку його персональних даних та підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, їх обсягом, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Компанією, яке включає передачу і отримання інформації від/до бюро кредитних історій.

 

    Порядок дій споживача у разі несанкціонованого доступу або мотивованої підозри щодо такого доступу або зміни даних споживача в особистому кабінеті.

 

У разі, якщо споживач припускає або обізнаний з фактом несанкціонованого доступу до його особистого кабінету позичальника, з метою захисту персональних даних та фінансової інформації, йому слід негайно проінформувати Компанію про такий наявний або потенційний факт/ризик несанкціонованого доступу будь-яким зручним способом:

– у письмовому порядку за адресою: 49003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 12;

– за номером технічної підтримки: 0 800 301 144 (цілодобово);

– шляхом подання електронного звернення на електронну пошту Фінансової Компанії [email protected];

– шляхом подання електронного відгуку через меню сайту «Зворотній зв’язок»;

– шляхом звернення до Компанії через онлайн-чат, посилання на які розміщене на вебсайті Компанії.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором позики

 

    У разі користування позикою/споживчим кредитом позичальник бере на себе обов’язок повернути позику/споживчий кредит у встановлені договором строки та сплатити проценти за користування позикою/споживчим кредитом.

 • Споживач має право обирати кредитний продукт самостійно в тому в числі має право обрати іншу фінансову установу для отримання позики.

 • У разі укладання договору з компанією ТОВ «ФК «ТОП1», Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору а також із Правилами Компанії про надання коштів у позику.

 • Після укладення договору Ви зобов’язані виконувати умови договору щодо сплати процентів за користування та строків повернення позики. У разі прострочення строку повернення та іншого порушення умов договору Вам буде нараховано штрафні санкції, визначені договором.

 • У разі невиконання обов’язків згідно з договором про споживчий кредит встановлена наступна відповідальність для позичальника:

 • у разі прострочення виконання грошових зобов’язань на строк від 1 до 30 днів включно Компанія нараховує пеню за ставкою 4% від суми споживчого кредиту за кожен день такого прострочення. У разі порушення строків виконання грошових зобов’язань на строк більше ніж 30 календарних днів – Компанія з 31-го календарного дня нараховує пеню за ставкою 6% від суми споживчого кредиту за кожен день прострочення та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Крім цього, у разі прострочення сплати заборгованості на строк понад 61 календарний день позичальник додатково сплачує разовий штраф в розмірі 50% від суми споживчого кредиту. У разі, коли позичальник на дату укладання договору позики мав право на отримання пільг, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у вигляді заборони нарахування процентів за користування коштами та штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання та не надав Компанії інформацію та підтверджуючі документи про такі пільги, позичальник зобов’язаний компенсувати Компанії збиток у формі упущеної вигоди у розмірі 50% (п’ятдесяти) відсотків від суми позики.

 • Порушення виконання договору з Вашого боку може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

 • Разом з укладенням договору Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких додаткових товарів чи послуг у тому числі оплату послуг і товарів третіх осіб. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем способу сплати (наприклад комісія банку-емітенту Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).

 • Неналежне виконання або невиконання Вами обов’язків за договором позики/споживчим кредитом може призвести до припинення дії акційних пропозицій/програм лояльності Компанії у відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм лояльності, опублікованих на вебсайті Компанії.

 • Компанія не має права вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які б не були визначені договором позики на початку.

 • Ви завжди можете відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

    Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування позикою

Витрати на сплату споживачем платежів за користування позикою залежать від обраного споживачем способу сплати.

При оплаті споживачем платежів за користування позикою на вебсайті Компанії, оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється споживачем самостійно.

При використанні споживачем іншого способу оплати заборгованості Компанії надавач платіжних послуг може стягувати зі споживача додаткову плату за свої послуги з переказу коштів.

Ознайомлений з умовами кредитного продукту

ТОП Перший

Сума позики:

грн

500 грн

15 000 грн

Термін позики:

днів

5 днів

14 днів

Сума кредиту

15 000 грн

Cтрок, календарні дні

5

Сума відсотків

10%

Комісії (послуги)

10 грн

Сума до погашення

15010 грн

Реальна річна процентна ставка

6.27

Загальні витрати

10 грн

Загальна вартість (сума платежу)

15010 грн

Повернути

13.05.2023

Фінансова компанія наполягає на негайному інформуванні споживачем про випадки несанкціонованого доступу або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи для уникнення розголошення та/або незаконного використання персональних даних третіми особами. Інформування здійснюється зручним для споживача фінансових послуг способом (електронне або письмове звернення, дзвінок на гарячу лінію) згідно контактів у розділі "Контакти" .

Компанія надає реструктуризацію заборгованості та пролонгацію строку кредитування за зверненням споживача у разі наявності:
• прострочення строку повернення позики;
• у разі коли клієнт передбачає, що через фінансові труднощі не матиме змоги повернути позику у строк передбачений договором.

Споживач має право відмовитись від кредиту у строк до 14 календарних днів від дати укладення договору.

Попередження

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит:
• Споживач має право обирати кредитний продукт самостійно в тому числі має право обрати іншу фінансову установу для отримання позики.

• У разі укладання договору з компанією ТОВ «ФК «ТОП1», Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору а також із Правилами Компанії про надання коштів у позику.

• Після укладення договору, Ви зобов’язані виконувати умови договору щодо сплати процентів за користування та строків повернення позики. У разі прострочення строку повернення та іншого порушення умов договору, Вам, буде нараховано штрафні санкції, визначені договором, а саме: пеня та штраф. Розміри штрафних санкцій Ви маєте змогу переглянути у тарифах на послуги Компанії та/або у типовому договорі, що розміщені на вебсайті. Крім того, порушення виконання договору з Вашого боку може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

• Разом з укладенням договору Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких додаткових товарів чи послуг у тому числі оплату послуг і товарів третіх осіб. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем способу сплати (наприклад комісія банку-емітетну Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).

• Компанія не має право вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які б не були визначені договором позики на початку.

• Ви завжди можете відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.